Zingt volop Gods lof!

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond.
Gij engelen, machten voor zijn aangezicht.
En zingt u te buiten in ’t hemelse licht.
Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor,
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen, geef liefde uw stem.Lees meer »